Raport: 10 zaniedbań w obszarze systemu emerytalnego w latach 2015-2021

Przedstawiamy nasz najnowszy Raport pt. 10 zaniedbań w obszarze systemu emerytalnego w latach 2015-2021, który został przygotowany przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka oraz Oskara Sobolewskiego.

Celem opracowania jest wskazanie działań, które negatywnie wpłynęły na stan systemu emerytalnego w Polsce. Ocena oparta jest na danych statystycznych oraz wynikach finansowych państwowych funduszy celowych. W analizie zjawisk wzięto pod uwagę także możliwe długoterminowe konsekwencje wprowadzanych reform.

Zapraszamy do lektury!