Informacja prawna z dn. 21 kwietnia 2021 roku dot. stanu prac nad likwidacją OFE

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 ROKU

STAN PRAC NAD LIKWIDACJĄ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 20 kwietnia 2021 roku głosowanie w Sejmie ustawy o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) nie odbyło się. Z doniesień medialnych wynika, że przyczyną powyższego był brak większości parlamentarnej dla tego projektu.

Na dziś nie sposób jednoznacznie przesądzić, czy wczorajsze wydarzenia, a właściwie ich brak, są jedynie odłożeniem w czasie głosowania nad przedmiotową ustawą, czy też nie będzie ona dalej procedowana w Sejmie. Nie możemy wykluczyć żadnego z powyższych wariantów.

Instytut Emerytalny oraz Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy na bieżąco monitorują stan zaawansowania prac nad likwidacją OFE i będą na bieżąco informować w tym zakresie. Najbardziej aktualne informacje są zawsze dostępne w naszych mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Twitter czy Facebook, a także na stronie internetowej www.instytutemerytalny.pl.