aleBank.pl: Po likwidacji OFE w czasie kryzysu co wybrać IKE czy ZUS? – komentarz dr. Antoniego Kolka

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych została odłożona ze względu na kryzys wywołany pandemią. Jeśli jednak do niej dojdzie, Polacy staną przed wyborem, czy środki zgromadzone w OFE mają być przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy trafić na Indywidualne Konto Emerytalne Plus.

Kluczowe przy tym będzie określenie dnia, w którym nastąpi wycena środków zgromadzonych w OFE – mówi Antoni Kolek prezes Instytutu Emerytalnego – od tej informacji zależeć bowiem będzie, ile środków będzie podlegało transferowi.

Czy będzie zmieniona data wyceny aktywów zgromadzonych w OFE?

Jeśli wycena będzie wysoka, wówczas zasadnym będzie przeniesienie całości środków do IKE.

Jeśli przy wycenie zostanie utrzymana data 15 kwietnia 2019 roku, to może się okazać, że druga fala kryzysu wywołanego pandemią spowoduje masowe przenoszenie się do ZUS właśnie ze względu na korzystną i nierynkową wycenę środków.

Tym bardziej, że środki przenoszone na IKE+ będą pomniejszone jeszcze o 15-procentową opłatę przekształceniową.

Załóżmy zatem, że na dzień likwidacji wycena środków wyniesie nie 10 tysięcy, a 7 tysięcy, to na IKE+ trafi tylko 5.950 złotych. […]

Czytaj dalej […]