To już trzecia nowelizacja ustawy o PPK w ciągu niespełna 1,5 roku – dr Marcin Wojewódka dla PRAWO.PL

dr Marcin Wojewódka

Najnowsza nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma zacząć obowiązywać 1 czerwca 2020 roku, trafiła do Senatu. Już teraz warto się z nią zapoznać, bo będzie dotyczyć tysięcy podmiotów zatrudniających i setek tysięcy, a w niedługim czasie – już milionów osób zatrudnionych oraz uczestników PPK – pisze dr Marcin Wojewódka.

 

13 lutego 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114). Zawiera ona również zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Już teraz warto zapoznać się ze zmianami, bo formalnie będą dotyczyć tysięcy podmiotów zatrudniających i setek tysięcy, a w niedługim czasie – już milionów osób zatrudnionych oraz uczestników PPK. Ustawa nowelizująca przepisy o PPK będzie obecnie przedmiotem prac Senatu, ale można się spodziewać, że zmiany zaczną obowiązywać w założonym przez rząd terminie.

 

Planowane zmiany w ustawie o PPK
Art. 36 ustawy zawiera propozycje zmian kilkudziesięciu przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

W przytłaczającej większości zmiany polegają na wykreśleniu z treści przepisów ustawy o PPK wszelkich odwołań do powszechnych towarzystw emerytalnych, otwartych funduszy emerytalnych oraz instytucji z nimi powiązanych (np. jednostek rozrachunkowych).

Jednakże nowelizacja zawiera także kilka przepisów, które wprowadzają nowe obowiązki lub potencjalne zobowiązania instytucji finansowych w ramach PPK oraz podmiotów nimi zarządzających. Nowelizacja nie zawiera natomiast co do zasady przepisów zmieniających istotnie sytuację czy to uczestników PPK, czy to podmiotów zatrudniających w ramach PPK. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa najistotniejsze nowo dodawane przepisy.

 

Nowe obowiązki informacyjne instytucji finansowej w PPK
Na mocy nowego art. 52a ustawy o PPK wprowadzany jest obowiązek przekazywania przez wybraną instytucję finansową do organu nadzoru okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, dotyczących jej działalności i sytuacji finansowej. Regulacja ta ma  służyć ocenie zgodności działalności instytucji finansowej z przepisami prawa oraz interesem uczestników PPK.

Na podstawie powołanego przepisu zostanie także wydane rozporządzenie wykonawcze, którego projektu jeszcze nie ujawniono. […]

Czytaj dalej […]