PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Konta uczestników programu zostaną zasilone ze środków publicznych po spełnieniu ustawowych warunków. Dotyczą one okresu uczestnictwa i kwot wpłaconych do PPK.

 

Oskar Sobolewski

Za kilka tygodni większość firm odprowadzi pierwsze wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jak wynika z rozmów z pracodawcami tworzącymi PPK w pierwszej kohorcie, zdecydowana większość zamierza zawrzeć umowę o prowadzenie programu w terminie 12 listopada 2019 r. To oznacza, że pierwsze wpłaty do instytucji finansowych pracodawcy przekażą do 15 grudnia 2019 r. lub do 15 stycznia 2020 r.

 

Na dobry początek

Warunkiem nabycia wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł jest uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące i odprowadzanie wpłat podczas tych trzech miesięcy. To oznacza, że każda osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której pracodawca zawrze umowę o prowadzenie PPK, otrzyma wpłatę podstawową do programu, jeśli będzie uczestnikiem PPK przez trzy miesiące. Oprócz informacji o statusie uczestnika PPK, do instytucji finansowej pracodawca będzie przekazywał na rachunek zatrudnionego wpłaty podstawowe.

 

Liczy się łączny staż

W związku z nowelizacją ustawy o PPK, która weszła w życie w czerwcu br., zmianie uległa treść art. 31 ust. 1. Reguluje on sytuację, w której uczestnik nabywa prawo do tego zasilenia ze środków publicznych. Ustawa nie posługuje się pojęciem pierwszych trzech miesięcy, tylko trzech miesięcy. To oznacza, że możliwa jest sytuacja, gdy uczestnik po dwóch miesiącach zrezygnuje z dokonywania wpłat na rachunek PPK, następnie po jakimś czasie ponownie przystąpi do programu i uzyskawszy trzymiesięczny okres uczestnictwa nabędzie prawo do wpłaty powitalnej.[…]

Czytaj dalej […]