Portal PPK – wpadka na samym starcie czy powrót do przyszłości? – dr Marcin Wojewódka

dr Marcin Wojewódka

Portal PPK zbliża się „wielkimi krokami”

W najbliższym czasie ma podobno zostać uruchomiony portal PPK. Nikt nie wie, jaka to będzie domena internetowa, ale już zapowiada się ciekawie. Zgodnie z ustawą o PPK powinny być na niej udostępnione oferty instytucji finansowych oferujących PPK. Problem w tym, że jak na razie (4 stycznia 2019) nikt takiego produktu nie oferuje, a z deklaracji niektórych potencjalnych usługodawców można wnioskować, że jeszcze kilka tygodni możemy poczekać. Cóż więc zobaczymy na portalu PPK? Poczekajmy, bo to naprawdę może być intrygujące.

 

Kiedy terminy na zawarcie umów w ramach PPK

Zanim doczekamy się portalu PPK spójrzmy na pewien szczegół, który być może umknął niektórym, ale jak wiemy w Internecie nic nie ginie. Otóż jeszcze miesiąc temu, na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl, w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe, można było znaleźć taką oto informację o terminach tworzenia PPK przez największych pracodawców, zatrudniających co najmniej 250 osób:

 

 Grudzień 2018

 

Zgodnie z powyższą informacją (z grudnia 2018 roku) umowy o zarządzanie PPK powinny być zawierane do dnia 26 września 2019 roku, a umowy o prowadzenie PPK do dnia 10 października 2019 roku. I takie informacje były przekazywane zarówno potencjalnym usługodawcom, jak też pracodawcom. Minęły Święta, nastał Nowy Rok, a wraz z nim pojawiła się nowa informacja na stronie PFR. Oto ona:

 

Styczeń 2019

 

Z kolei zgodnie z powyższą informacją (już ze stycznia 2019 roku), także ze strony www.pfr.pl zakładka Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy o zarządzanie PPK powinny być zawierane do dnia 25 października 2019 roku, a umowy o prowadzenie PPK do dnia 12 listopada 2019 roku. To istotna zmiana zarówno dla uczestników PPK, jak też dla pracodawców, a także usługodawców PPK. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe rozważania, która interpretacja jest prawidłowa, należy jednak zapytać się, jak można budować zaufanie do PPK, jeśli od samego początku mamy przekazywane sprzeczne informacje. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że ustawa o PPK jest z dnia 4 października 2018 roku i nie była modyfikowana ani w grudniu 2018 roku, ani w styczniu 2019 roku.

 

Komentarze ekspertów:


 

dr Antoni Kolek

„Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z głównych wyzwań dla największych pracodawców w 2019 roku. Dodatkowe oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ma szansę stać się realnym wsparciem dla uczestników PPK, którzy zaufają wdrażanemu obecnie systemowi. Jednak problemy z interpretacją przepisów dotyczących terminów nie sprzyjają budowaniu zaufania do PPK. Co więcej,  przepisy ustawy stanowią, że nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie będzie się wiązało z sankcją karną do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym, nakładaną na osoby obowiązane do działania w imieniu tego podmiotu zatrudniającego.”

 

 

 

mec. Adrian Prusik

Problem z przepisami ustanawiającymi termin na zawarcie umów PPK polega na tym, że znajdują się one w dwóch miejscach ustawy, a przy tym różnią się one od siebie.  Art. 16 ust. 1 stanowi o 3-miesięcznym okresie zatrudnienia. Art. 134 ust. 2 ustawy ustanawia „zwykły” 3-miesięczny termin niepowiązany ze stażem pracy. Inaczej liczy się okresy stażowe, a inaczej zwykłe terminy zastrzeżone w miesiącach. W PPK taka różnica oznacza „rozjechanie” się terminów aż o miesiąc i faktycznie kompletnie różne zasady ustalania terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla uczestników w zależności od tego jaki przepis będzie stosowany. Rozsądnym byłoby jednak sprowadzić do „wspólnego mianownika”, gdyż brak jest racjonalnych przyczyn do wprowadzania takich rozróżnień. Od niejasnego i źle napisanego prawa gorszy jest jednak brak jego jednolitej interpretacji przez kluczowy podmiot tworzący system PPK. Gdy dotyczy to jeszcze przepisów, których nieprzestrzeganie wiąże się z odpowiedzialnością karną, trudno przejść nad tym do porządku dziennego. Dochodzimy do miejsca, w którym prawo staje się zagrożeniem dla przedsiębiorców.”