PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa. Raport ekspertów.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy raport ekspertów Instytutu Emerytalnego autorstwa dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódki pt. PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa.

Celem Raportu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty obecnie funkcjonującego rynku grupowego, dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w postaci pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Raport adresowany jest głównie do pracodawców, którzy w najbliższym czasie staną przed wyzwaniem związanym z dokonaniem wyboru między PPE a planowanymi pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).

 

Pobierz Raport