Eksperci Instytutu wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce na tle zagranicznych doświadczeń”

27 czerwca 2018 r. zarząd Instytutu Emerytalnego uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce na tle zagranicznych doświadczeń”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Przyjazny Kraj, która wraz z Polityką Insight przygotowała raport przedstawiający doświadczenia innych państw we wdrażaniu dodatkowych form oszczędzania na emeryturę.  Ożywiona dyskusja dotycząca założeń projektowanej reformy pokazuje, że wiele środowisk dostrzega konieczność wprowadzenia rozwiązań w systemowy sposób odpowiadających na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

 

Zaprezentowany w trakcie panelu raport dostępny jest na stronie www.przyjaznykraj.pl