Eksperci Instytutu Emerytalnego uczestnikami XIII FORUM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się trzynasta edycja dorocznej konferencji branży funduszy inwestycyjnych – najważniejszego merytorycznego spotkania sektora zarządzających aktywami oraz firm i instytucji związanych, jak agenci transferowi, banki powiernicze i dystrybuujące, biura maklerskie, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, środowiska akademickie, przedstawiciele nadzoru i administracji państwowej. W Forum udział wzięli eksperci Instytutu Emerytalnego, dr Marcin Wojewódka oraz mec. Adrian Prusik.

Forum Funduszy Inwestycyjnych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, skierowanym przede wszystkim do członków Izby. Udział w nim jest bezpłatny, kwalifikowany. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia integrujące podmioty związane z zarządzaniem aktywami.

Forum Funduszy jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów branży.