Dr Marcin Wojewódka moderatorem podczas Banking Forum & Insurance Forum – Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2018

W dniach 10-11 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyła się XV edycja Banking Forum oraz XI edycja Insurance Forum. Dr Marcin Wojewódka był moderatorem jednego z paneli podczas forum  ubezpieczeniowego pt. „Jak powinien wyglądać nowoczesny system emerytalny w Polsce i programy długoterminowego oszczędzania?”

Podczas debaty dyskutowano między innymi o tym, na czym polega reforma systemu emerytalnego oraz jakie będą korzyści i zachęty do odkładania środków w ramach nowoplanowanych Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 

 

Program panelu znajdą Państwo poniżej:

9:15 – 9:45 Rejestracja, poranna kawa

9:45 – 11:30 Blok tematyczny:

Jak powinien wyglądać nowoczesny system emerytalny w Polsce i programy długoterminowego oszczędzania?

 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem osobowym a sytuacja na rynku pracy
 • Oszczędzanie na emeryturę jako kluczowe wyzwanie społeczne
 • Na czym polega ta reforma?
 • Jakie są różnice między PPK a PPE?
 • Jakie problemy rozwiązuje PPK?
 • Jakie będą korzyści i zachęty do odkładania w PPK?
 • Jakie są składowe nowoczesnego systemu emerytalnego?
 • Jakie są mechanizmy jego funkcjonowania?
 • Proaktywność ubezpieczycieli w kształtowaniu polityki emerytalnej
 • Rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych

9:45 – 10:00 Wystąpienie:

 • Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE

Moderator:

 • Marcin Wojewódka, Radca prawny, Wojewódka i Wspólnicy Sp.k., Wiceprezes Instytutu Emerytalnego

Prelegenci:

 • Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE
 • Paweł Jaroszek, Członek Zarządu, ZUS
 • Artur Maliszewski, Prezes Zarządu, AXA Polska
 • Katarzyna Przewalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 • Robert Zapotoczny, Kierownik Projektu, PPK PFR TFI
 • Jarosław Bartkiewicz, Prezes, Prudential
 • Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Zarządu, Skarbiec TFI

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do udziału w Forum.