Dopłaty roczne od państwa dostanie ponad 2 mln uczestników PPK. Eksperci policzyli, że aktywny udział w programie daleko odbiega od oficjalnych danych.

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął już przekazywanie instytucjom finansowym zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi ponad 497 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 2 mln uczestników PPK. Po uwzględnieniu dopłaty za 2023 r. suma wszystkich dopłat rocznych na rachunkach uczestników PPK przekroczy 1,56 mld zł. Jeśli dodać do tego opłaty wpłaty powitalnej, to łączne dopłaty od państwa do oszczędności uczestników tego programu sięgną prawie 2,42 mld zł.