Dr Marcin Wojewódka o emeryturach pomostowych

W dzisiejszym artykule Patrycji Otto na łamach Dziennika Gazety Prawnej polecamy komentarz mec. dr. Marcina Wojewódki

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że podczas przyszłorocznych kontroli szczególnie przyjrzy się sprawom pracowników uprawnionych do emerytur pomostowych. Pytanie, co to może oznaczać zarówno dla pracodawców, jak i dla zatrudnionych

Plany PIP z pewnością mają związek z tym, że od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667). Zwiększy się grono osób uprawnionych do tych świadczeń (patrz: ramka).

Pytanie, czy zapowiedziane przez inspekcję kontrole będą miały charakter pro-, czy antypracowniczy, a więc czy mają za cel kwestionowanie, że ktoś pracuje w szczególnych warunkach, czy nie. Szczególnie że od stycznia tego roku PIP ma też nowe uprawnienie w zakresie kontroli stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Inspektorzy mogą już nie tylko wydawać nakazy odnoszące się do ewidencji tego rodzaju pracowników, lecz także mają obowiązek zawiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu postępowania w sprawie kontroli wykazu lub ewidencji, a także o wynikach takiej kontroli.

Zapytaliśmy PIP o to, jaki charakter będą miały kontrole, ale, niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dlatego poprosiliśmy ekspertów, żeby nakreślili możliwe scenariusze.

Doktor Marcin Wojewódka, radca prawny ekspert Instytutu Emerytalnego, zwraca z kolei uwagę, że otwarcie dostępności emerytur pomostowych na nowe roczniki oznacza, iż pracownicy zapewne bardziej zaczną się interesować skorzystaniem z tego rozwiązania.

– Konsekwencją może być zwiększenie liczby pracowników składających skargi do PIP, dochodzących swoich roszczeń czy sprawdzających swoje uprawnienia – mówi Marcin Wojewódka. Zwraca jednocześnie uwagę, że inspektorzy pracy będą mogli zakwestionować niezakwalifikowanie danej pracy jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych, a także podważać kwalifikowanie jakiegoś zawodu jako takiej pracy.

TO JEDYNIE FRAGMENT ARTYKUŁU, PO CAŁOŚC KLIKNIJ TUTAJ!