Czy OIPE zwiększy nasze emerytury? dr Kolek w GF

Systematyczne oszczędzanie nawet niewielkiej kwoty może zbudować dodatkowe oszczędności na emeryturę. Ma to znaczenie szczególnie dla osób, które nie spodziewają się wysokiego świadczenia z systemu powszechnego. Obok dotychczasowych produktów emerytalnych takich jak IKE i IKZE wreszcie Polacy mają szansę oszczędzać także w ramach OIPE.

OIPE to skrót od Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (ang. Pan-European Personal Pension Product). Jest to standaryzowany produkt emerytalny, który jest dostępny w całej Unii Europejskiej. OIPE jest przeznaczony dla osób fizycznych, które chcą oszczędzać na emeryturę.

Produkt jest dostępny w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że obywatele UE mogą oszczędzać na emeryturę w dowolnym państwie członkowskim. W praktyce obywatel Polski, który wyjedzie do innego państwa nadal będzie miał możliwość oszczędzania w ramach tego samego produktu.

 

Całość artykułu TUTAJ