Agnieszka Jaworska-Martycz o perspektywach emerytalnych dla kobiet

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego artykułu z udziałem naszej ekspertki Agnieszka Jaworskiej-Martycz opublikowanego na łamach kwietniowego wydania Eurogospodarki

„Dłuższe życie, ale niższa emerytura – perspektywy dla Polek”

Po waloryzacji w marcu 2022 roku średni poziom emerytury z ZUS dla kobiet wynosił nieco ponad 2,1 tys. zł brutto, podczas gdy w przypadku mężczyzn prawie 3,2 tys. zł brutto

Zmiany demograficzne powodują drastyczne starzenie się polskiego społeczeństwa – w drugiej połowie 2021 roku liczba Polaków w wieku 60+ wyniosła 9,8 mln, podczas gdy osób w wieku 18–29 lat było 5 mln. Średni poziom emerytury w Polsce stanowi obecnie ok. 50 proc. wynagrodzenia i systematycznie spada. W przypadku obecnych 30-latków ten poziom wyniesie ok. 30 proc. Prawdopodobnie z tego wynika systematycznie wzrastająca w ostatnich latach liczba pracujących emerytów
(w ciągu ostatniej dekady wzrosła ona o 250 tys.)

Pozytywnie należy ocenić deklarowaną chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czy to wystarczy, aby zabezpieczyć się finansowo na czas emerytury i powinno zwalniać nas z regularne- go oszczędzania, gdy pracujemy? Zdecydowanie nie

Odkładanie pieniędzy, zwłaszcza na emeryturę, powinno się stać naszym nawykiem od początku aktywności zawodowej. Poziom długoterminowych oszczędności Polaków jest bardzo niski. Najczęściej deklarowany poziom zabezpieczenia finansowego tych, którzy oszczędzają, nie przekracza trzymiesięcznego wynagrodzenia

 

Przeczytaj ten artykuł w całości w najnowszym wydaniu Eurogospodarki klikając w LINK