Webinar: jak uporządkować polski system emerytalny

Serdecznie zapraszamy na:

Bezpłatne webinarium „Jak uporządkować polski system emerytalny”, organizowane przez INFORAKADEMIA i WiseEuropa z udziałem Presa Instytutu Emerytalnego, Antoniego Kolka

Termin: 22 marca 2023, godz. 10:00-11:30

Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.

Drugą część spotkania przeznoczona będzie na odpowiedzi na Państwa pytania.

Podczas webinaru skupimy się na reformie systemu emerytalnego umożliwiającej zabezpieczenie finansowe emerytów zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, przeanalizujemy, które elementy z obecnego systemu można zachować, a które należy zmienić, by zapewnić emerytom satysfakcjonujący dochód w wieku podeszłym.

W programie webinarium m.in.:

  • Dlaczego wcześniej przeprowadzone reformy i zmiany systemu emerytalnego nie spełniły oczekiwań?
  • Jakie są główne słabości polskiego systemu emerytalnego?
  • Dlaczego trzeba zlikwidować przywileje branżowe?
  • Czy powszechny system emerytalny musi być tak skomplikowany?
  • Co zniechęca przyszłych emerytów do części kapitałowej systemu?
  • Dlaczego dwa filary będą lepsze niż trzy?
  • Jak zapewnić uczestnikom systemu więcej równości i więcej elastyczności?
  • Jakich efektów reformy powinniśmy oczekiwać?
  • Prezentacja raportu WiseEuropa pt. „Emerytury wolności”
  • Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Eksperci:

Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, Prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Antoni Kolek

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego, of Counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, wykładowca akademicki. Autor programu Porozmawiajmy o emeryturze w telewizji Gazety Finansowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i daninami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem ponad 100 artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, demografii, rynku pracy oraz przedsiębiorczości.

BEZPŁATNY ZAPIS: KLIKNIJ TUTAJ