Informacja prawna: zmiany w limitach PPE, IKE ORAZ IKZE na 2023 rok

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 8 LISTOPADA 2022 ROKU

ZMIANY W LIMITACH PPE, IKE I IKZE NA 2023 ROK

W obwieszczeniach z dnia 13 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1005,1006,1008) ogłosiła, że w 2023 r. wysokość kwot w kontekście limitów PPE, IKE i IKZE ulegnie zmianie, co jest powiązane z nową prognozą wynagrodzenia miesięcznego na rok 2023. To oznacza, że w 2023 roku posiadacze IKE, IKZE lub PPE będą mogli wpłacić więcej środków niż w roku 2022.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, od 2021 roku pojawiała się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – są wyższe i wynoszą 1.8-krotności, a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE.

W przypadku PPE limit zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4.5-krotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WYSOKOŚĆ LIMITÓW WPŁAT NA IKZE I IKE ORAZ SKŁADEK DODATKOWYCH NA PPE W 2023 ROKU

  • Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, tzw. „zwykłe IKZE” (IKZE) wyniesie 8322 zł.
  • Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (IKZE) wyniesie 12483 zł.
  • Na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 20 805 zł.
  • Odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 31 207,50 zł.

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są coraz wyższe, co jest powiązane z wciąż rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów – limity na rok 2023 zostały wyliczone na podstawie wpisanej do projektu ustawy budżetowej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynosić 6935 zł.

Ponadto, ustawodawca wprowadził w 2021 roku nową kategorie uczestników IKZE z większym limitem (1.8-krotności), co jest odpowiedzią na wprowadzone od 2021 roku dla wszystkich pracodawców PPK i jednoczesny brak możliwości utworzenia PPK dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Jest to pewien ukłon w stronę osób, które nie mogą utworzyć PPK. Warto jednak zastanowić się, czy takie osoby rzeczywiście oczekują zwiększenia limitu, szczególnie w czasach kryzysu, gdzie większość z nich częściej spotyka się z problemami finansowymi.

 

WERSJA PDF

 


W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

 

dr Antoni Kolek,
of counsel
antoni.kolek@wojewodka.pl

tel. 724 555 053