Agnieszka Jaworska-Martycz: Polacy mają bardzo dużo do nadrobienia w kontekście oszczędzania – Obserwator Gospodarczy

Agnieszka Jaworska-Martycz

Wartość płynnych aktywów finansowych Polaków to blisko 2 biliony złotych. Wzrost tej wartości na przestrzeni ostatnich 25 lat może robić wrażenie, bowiem średnio wartość w euro w przeliczeniu na jednego Polaka wzrosła 7 krotnie. Jak jednak przeciętna wartość oszczędności Polaka ma się do innych narodowości UE? W porównaniu z przeciętnym Czechem oszczędności Polaka są blisko 3-krotnie niższe natomiast w porównaniu z Niemcami są niższe ponad 11-krotnie. Średni poziom aktywów Polaków jest więc niski wskazując powyższe relacje, dodatkowo wpływ na to ma także słaby kurs złotego.

Jaka liczba Polaków faktycznie oszczędza i co to oznacza? Jak wynika z dostępnych badań, niezmiennie od 25 lat, posiadanie oszczędności deklaruje ok. 50% Polaków. Wśród nich jednak dominują oszczędności krótkoterminowe, głównie trzymane na rachunkach bankowych, depozytach i w gotówce. W zależności od badania, tylko 10-20% Polaków oszczędza na emeryturę, czyli długoterminowo.

Jak więc przeciętny Kowalski czy Nowak budują swoje zabezpieczenie finansowe? Blisko połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności, a w gronie tych Polaków, którzy oszczędzają, dominują wartości stanowiące 2-6 miesięczne wynagrodzenie.

Z jakich instrumentów finansowych korzysta? Jak potwierdzają dane przedstawiające strukturę oszczędności Polaków, najkrócej ujmując wyróżnia się ona krótkoterminowością, zachowawczością, dużą awersją do ryzyka inwestycyjnego. Choć widoczny jest na przestrzeni ponad 20 lat wyraźny wzrost zainteresowania Polaków rynkiem kapitałowym, na co ogromny wpływ miały OFE i wzrost zainteresowania Polaków funduszami inwestycyjnymi, to dalszym ciągu uczestniczy w nim relatywnie nieduża grupa osób indywidualnych.

Jak zatem pobudzić i utrwalić wśród Polaków potrzebę budowania długoterminowego kapitału emerytalnego, wykorzystując instrumenty rynku kapitałowego? […]

Czytaj dalej […]