Instytut Emerytalny przyczynia się do Dialogu Pokoleń

Wspólnie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej tworzymy Program Dialog Pokoleń, który stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

Pierwszy element programu to Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń, która jest zbiorem standardów, których stosowanie deklaruje organizacja przystępująca do Programu Dialog Pokoleń. Kolejnym krokiem jest audyt diagnozujący, po którym następują wdrożenia rekomendacji opisanych w raporcie a następnie wydanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń ważnego 12 miesięcy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.dialogpokolen.pl