Korekty w Polskim Ładzie – Nowa publikacja

Korekty w Polskim Ładzie. Likwidacja ulgi dla klasy średniej, odliczenia składki zdrowotnej, obniżona stawka PIT do 12% i inne kluczowe zmiany – to nowa publikacja autorstwa dra Antoniego Kolka i Oskara Sobolewskiego wydana na łamach wydawnictwa C.H. BECK. Można już zamawiać ją w przedsprzedaży.

 

Najnowsza publikacja poświęcona rozwiązaniom, które wchodzą w życie od 1 lipca 2022 r. w wyniku ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej jaka zaistniała w związku z Polskim Ładem. W książce znajdują się także opisy nowelizacji: z grudnia 2021 r., stycznia i lutego 2022 r.

Prezentowana publikacja ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania, szczególnie dla:

 • pracodawców i zleceniodawców (płatników składek, płatników zaliczki na PIT),
 • pracowników,
 • zleceniobiorców,
 • samozatrudnionych w każdej formie opodatkowania,
 • osób korzystających z ulg podatkowych.

W związku z uchwalonymi zmianami w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, autorzy dokonają praktycznej analizy przegłosowanych zmian, tak aby Czytelnik poznał możliwości i konsekwencje rozwiązań, które obowiązują już od lipca 2022 r., a wpływają na decyzje podatkowe w kolejnych miesiącach i latach.

Jednym z kluczowych zagadnień opisanych w publikacji jest określenie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz objęcie składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Czytelnik otrzymuje m.in.:

 • porównanie trzech systemów podatkowych w 2022 r.,
 • opis zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników w  2022 r.,
 • informacje o zmianach dla zleceniobiorców,
 • symulacje korzyści skorzystania z ulg i zwolnień (0% PIT dla młodych, 0% dla rodzin 4+, 0% dla osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują),
 • prezentacje zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
 • omówienie nowych zasad związanych ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców,
 • pokazanie konsekwencji likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Opracowanie przybliża aktualne regulacje i pozwala na przygotowanie się na kolejny etap zamian od połowy roku. Dzięki wiedzy zawartej w publikacji wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa przez:

 1. unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce podatkowo-składkowej,
 2. zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów: (Jak postępować w przypadku zatrudniania pracowników będących jednocześnie emerytami? Jak postępować w przypadku zatrudniania pracowników będących jednocześnie zleceniobiorcami? Jak rozliczyć osobę która otrzyma nagrodę za 2021 rok w roku 2022? Jak wygląda ulga dla klasy średniej w pierwszej połowie 2022 roku, a jak rozliczenie roczne? Jak rozliczyć wspólnie małżonków? Jak wygląda łączenie umowy o pracę ze zleceniem?),
 3. uwzględnienie praktycznych sytuacji i problemów z jakimi pracodawcy i przedsiębiorcy zmagają się w związku z Polskim Ładem funkcjonującym od stycznia 2022 roku,
 4. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 5. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Przygotowany poradnik skierowany jest głównie do pracowników działów kadr, płac, finansów oraz innych zaangażowanych w procesy kadrowe w firmie czy instytucji. Tylko w prezentowanej publikacji znajdują się zebrane w jednym miejscu najważniejsze kwestie dotyczące:

 • zmian w obszarze PIT, w tym nowej stawki PIT 12% dla podatników na skali podatkowej,
 • zasad rozliczania składki zdrowotnej w tym: dla przedsiębiorców na ryczałcie, dla przedsiębiorców na skali podatkowej, dla przedsiębiorców na karcie podatkowej, dla przedsiębiorców na podatku liniowym,
 • analizy konsekwencji likwidacji ulgi dla klasy średniej,
 • nowych ulg dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • praktycznej interpretacji konsekwencji stosowania i niestosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.,
 • konsekwencji nowelizacji Polskiego Ładu z 24 lutego 2022 r.,
 • konsekwencje nowelizacji Polskiego Ładu w ramach nowelizacji KSH z marca 2022 r.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z nowymi regulacjami w szczególności:

 • W jaki sposób opodatkowane i oskładkowane zostaną dochody pracowników w 2022 roku?
 • Jakie formy opodatkowania są możliwe do wybrania dla podatników i czy można dokonać zmiany w trakcie roku?
 • Z jakich ulg będą mogli skorzystać podatnicy w 2022 roku?
 • Jakie terminy będą aktualne dla realizacji obowiązków płatników oraz co zrobić w przypadku niedotrzymania ustawowego terminu?
 • Kto i kiedy będzie miał prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku?
 • Czy będzie można złożyć dwa oświadczenia PIT-2?
 • Dla kogo II próg podatkowy w 2022 roku?
 • Kto będzie miał prawo skorzystać z niższej składki zdrowotnej, a kto odliczy składkę od dochodu?
 • Czy ulga dla klasy średniej przetrwa?
 • W jaki sposób prawidłowo ustalić wynagrodzenie netto pracownika?
 • Co z rolowaniem zaliczek i czy podatnik będzie musiał je zwrócić?
 • Jakie nowe obowiązki informacyjne będzie miał pracodawca?
 • Czy zleceniobiorcy stracą na Polskim Ładzie?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osoby zatrudnionej z Ukrainy?

 

LINK DO ZAMÓWIENIA