Ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne dla liniowców za styczeń 2022?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 01/2022 dla podatników 19% podatku liniowego wynosi 4,9%

 

Od 1 stycznia 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla „liniowców” wynosi 4,9% (art. 79a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Dz.U 2021 poz. 1285) natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustalana jest na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31.12.2021 r. czyli powinna wynieść 4665,78 zł (art. 79 ustawy z dnia 29 października 2021 roku (tzw. „Polski Ład”, Dz.U 2021 poz. 2105).

Licząc 4,9% od podstawy wymiaru składka zdrowotna dla „liniowców” za styczeń 2022 r. powinna wynosić 228,62 zł. Natomiast ZUS w ślad za interpretacją Ministerstwa Zdrowia twierdzi, że składka zdrowotna za styczeń 2022 r. dla „linowców” wynosi 9%, czyli kwotę 419,92 zł. I taką kwotę domyślnie podstawia program „Płatnik”.

W skali około 700 tysięcy „linowców” w Polsce takie stosowanie przez ZUS przepisów przyniesie ponad 133 mln złotych dodatkowej składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. bez podstawy prawnej ku temu.