Projekt nowelizacji ustawy o PPE przyjęty przez Rząd – informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 2 LUTEGO 2022 ROKU

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O PPE PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD 

 

W dniu 1 lutego 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, który obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy o PPE. Projekt po przyjęciu przez rząd trafi do sejmu, zgodnie z przyjętym projektem ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PPE W PRZYJĘTYM PRZEZ RZĄD PROJEKCIE USTAWY

 

 • Wprowadzono ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych.
  • Zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE, które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe.
  • Wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie
   w ciągu roku). PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową.
 • Zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości.
  • Uregulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).​​​​​​​
  • Po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej.
 • Skrócono z 12 do 3 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Szczegółową analizę projektu przedstawimy, kiedy zostanie on przyjęty przez parlament. Należy podkreślić, że komentowane zmiany nie są jeszcze częścią porządku prawnego i czekają na rozpoczęcie prac w Parlamencie. Będziemy na bieżąco informowali w kolejnych informacjach o postępie prac w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

dr Antoni Kolek
Oskar Sobolewski

 

 

 

 

 

 

 

[Pobierz]