Raport: Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski | Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

Poniżej przedstawiamy nasz najnowszy Raport pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski. Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku, który został przygotowany przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka oraz Oskara Sobolewskiego.

Celem opracowania jest wskazanie głównych wyzwań demograficznych Polski w kolejnych dekadach XXI wieku oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom trendów naturalnego ruchu ludności. Zaprezentowana w pracy diagnoza oparta jest na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych pochodzących z baz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego (World Bank) i CIA Factbook. Przedstawione w opracowaniu wnioski i rekomendacje mają charakter kierunkowych działań, które powinny zostać podjęte w najbliższych latach, aby minimalizować koszty ekonomiczne negatywnych trendów demograficznych Polski.

Zapraszamy do lektury!

 

[Pobierz]