Dziennik Gazeta Prawna: Zawieszenie składek do PPE. Pracodawca musi uważać, by nie przekroczyć ustawowego okresu

Wielu pracodawców w ostatnich tygodniach decyduje się na zawieszenie odprowadzania składek podstawowych do pracowniczych programów emerytalnych (m.in. z powodu mniejszej liczby zleceń na skutek COVID-19). W związku z tym pojawiły się pewne rozbieżności interpretacyjne: czy takie zawieszenie oznacza brak obowiązku finansowania składek podstawowych do PPE przez trzy miesiące (albo sześć miesięcy, o ile umowa zakładowa przewiduje taką możliwość)? Czy też jest to tylko odroczenie w czasie tego obowiązku?

 

 

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych w art. 38 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że: „pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych” do PPE, a w ust. 2 informuje, że: „w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy”.

Natomiast ust. 3 rozszerza okres zawieszenia, wskazując, że: „jeżeli umowa zakładowa to przewiduje, łączny okres jednostronnego zawieszenia może wynosić do 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych”.

Czytaj dalej […]