Zmiany w OFE z nowym podatkiem w tle – Oskar Sobolewski dla MONEY.PL

Oskar Sobolewski

Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt założeń likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych zakłada wprowadzenie nowej daniny publicznej w wysokości 7,5% w skali roku, zarówno w 2020 jak i 2021 roku.

W związku z tym ogłoszone przez rząd przekazanie 100% środków z OFE na IKE jest celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Opłata przekształceniowa której wczoraj premier nie poświęcił zbytniej uwagi to de facto nowy podatek, który zapłacą wszyscy członkowie OFE, którzy zdecydują się na przeniesienie swoich środków na IKE.

Zaprezentowane w dniu 15 kwietnia 2019 roku założenia dotyczące kierunku przekształcenia OFE są jeszcze dość ogólne, nie ma projektu ustawy (dopiero w maju ma trafić do konsultacji społecznych), ale już dzisiaj można przeanalizować najważniejsze punkty planowanej reformy systemu emerytalnego w Polsce.

Po pierwsze rząd zamierza zakończyć definitywnie funkcjonowanie OFE w kształcie jaki znamy od 1999 roku, tj. jako II filaru emerytalnego w Polsce. Założeniem rządu jest zastąpienie OFE Pracowniczymi Planami Kapitałowymi jako powszechnym programem oszczędzania na przyszłość.

 Warto podkreślić, że PPK nie mają charakteru emerytalnego i mogą tylko uzupełniać naszą przyszłą emeryturę przez określony czas (co do zasady 10 letni okres wypłaty środków z PPK po osiągnieciu 60 roku życia). Środki z OFE mają trafić na IKE, o ile członkowie OFE nie zdecydują się na złożenie deklaracji przeniesienia swoich środków na subkonto w ZUS. […]