Zniesienie limitu 30-krotności – Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA
ZNIESIENIE LIMITU 30-KROTNOŚCI
ROZPRAWA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 października 2018 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się rozprawa w sprawie stwierdzenia konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa znosząca limit 30-krotności).

 

Po wysłuchaniu stron, Trybunał odroczył rozprawę do dnia 13 listopada 2018 r.

W styczniu 2018 r. Prezydent przekazał Ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia jej przepisów pod kątem konstytucyjności. Zgodnie z przepisami tejże ustawy, od 1 stycznia 2019 r. miał zostać zniesiony limit tzw. trzydziestokrotność składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta do czasu rozpoznania jej przez Trybunał Konstytucyjny.

Należy zaznaczyć, że każdy pracodawca, w pierwszej kolejności zobowiązany jest pokryć zobowiązania wynikające z przepisów prawa, w tym związane z daninami publicznymi,
a dopiero następnie będzie podejmował decyzje dotyczące gospodarowania funduszem wynagrodzeń. Oznacza to, że po wejściu w życie likwidacji limitu 30-krotności, stracą zarówno najwyżej wykwalifikowani specjaliści, których wynagrodzenie netto będzie niższe, jak również pozostali pracownicy, których postulaty podwyżek będą się spotykały z argumentem dotyczącym braku środków ze względu na konieczność pokrycia wyższych niż dotychczas składek do FUS.

 

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, ustawa znosząca 30-krotność nie jest częścią porządku prawnego, w związku z tym, limit 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązuje.