Tekst ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Już wkrótce system dodatkowego zabezpieczenia społecznego zostanie uzupełniony o nową instytucję jaką będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). PPK staną się realną alternatywą dla już działających od prawie 20 lat PPE. Wkrótce pracodawcy staną przed koniecznością podjęcia decyzji o wyborze jednego z tych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, przekazanym do dalszego procedowania w Senacie.