PPE mogą pozostać alternatywą dla PPK – informacje po posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 26.09.2018

PPE mogą pozostać alternatywą dla PPK – informacje po posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 26.09.2018

Na Komisji Sejmowej rozpatrującej projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych została przegłosowana poprawka, zgłoszona przez Ministra Finansów do projektu art. 133 ust. 1 ustawy o PPK.   Zgodnie z nowym brzmieniem, z obowiązku tworzenia PPK mają być zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją w Programie na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych. Poprawka polega na tym, że powyższy warunek powinien byćWięcej oPPE mogą pozostać alternatywą dla PPK – informacje po posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 26.09.2018[…]