Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – czyli tzw. „matczyna emerytura”

 

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Projekt jest realizacją zapowiedzi Premiera Morawieckiego o świadczeniu emerytalnym dla matek, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci.

 

W przeciwieństwie do pierwszych zapowiedzi, emeryturę minimalną za fakt posiadania co najmniej czworga dzieci, będą mogli otrzymać również ojcowie czworga dzieci, jednakże tylko w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę. Zgodnie z założeniami projektowane rozwiązanie ma przeciwdziałać ubóstwu przede wszystkim kobiet, które zdecydowały się oddać obowiązkom rodzinnym kosztem pracy zawodowej. Zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozwiązanie odwodzi kobiety od podejmowania aktywności zawodowej i ma zachęcać do rodzenia większej liczby dzieci.

Proponowane rozwiązanie dyskryminuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Po pierwsze, wszystkie kobiety, które zdecydują się na takie rozwiązanie, zostaną wykluczone z rynku pracy na wiele lat (może i na całość okresu produkcyjnego), za co otrzymają „nagrodę” w postaci minimalnej emerytury, która w 2018 roku wynosi tylko 1029,80 zł brutto. Po drugie mężczyźni mogą otrzymać niniejsze świadczenie tylko w dwóch sytuacjach, które zdarzają się stosunkowo rzadko, tj. porzucenie czworga dzieci przez matkę lub śmierć matki.

Z jakiego powodu mężczyzna ma zostać potraktowany w sposób dyskryminujący? Na przykład, w sytuacji kiedy to kobieta utrzymuje całą rodzinę, a mężczyzna na co dzień zajmuje się dziećmi, domem i nie pracuje zawodowo, nie będzie mógł skorzystać z zaproponowanego przez resort pracy świadczenia.

Zakaz dyskryminacji oraz równość płci zapisane są zarówno w Konstytucji RP, jak również traktatach Unii Europejskiej. Instytucje UE często podnoszą, że wprowadzanie uprawnień nie może odbywać się bez poszanowania czy z naruszeniem praw innych osób.

 

WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy spełnić kilka warunków poza samym posiadaniem czworga dzieci. Po pierwsze, świadczenie otrzyma matka, która osiągnie wiek 60 lat lub ojciec który osiągnie 65. rok życia. Po drugie, muszą być oni obywatelami polski albo posiadać prawo pobytu w Polsce, a także nie posiadać „niezbędnych” środków do utrzymania. Kolejny warunek to konieczność zamieszkiwania w Polsce i posiadanie, po ukończeniu 16. roku życia, centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat.

 

 

 

Oskar Sobolewski

Prawnik z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy współpracujący z Instytutem Emerytalnym. Przez 2 lata współpracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Autor pierwszej pracy magisterskiej na temat PPK pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”.