BON SENIORALNY – o założeniach projektu ustawy – Agnieszka Jaworska-Martycz

Zmiany demograficzne i społeczne w naszym społeczeństwie dostrzega już chyba każdy z nas. Starzejemy się i zmiejsza się liczba Polaków (depopulacja), a dynamika tych trendów przyspiesza. Prognozy ludności na lata 2023 – 2060 wskazują na dalsze pogłębienie się procesu starzenia społeczeństwa.

Przygotowanie wszystkich pokoleń do nowej rzeczywistości oraz rozwiązania także prewencyjne na skutki tych zmian to część pracy Rady ds. Polityki Senioralnej, wspierajacej Ministrę ds. Polityki Senioralnej Marzenę Okła-Drewnowicz oraz jej Zespół.

Agnieszka Jaworska-Martycz

Najgorętszym tematem najbliższych miesięcy w ramach naszej pracy jest “Bon Senioralny”. To także był jeden z dominujących tematów ostatniego spotkania Prezydium Rady ds. Polityki Senioralnej z Panią Ministrą, 26 marca br.. Planowaliśmy wspólnie pracę całej naszej Rady na najbliższe 2 lata.

 

Bon Senioralny to rozwiązanie, które jest odpowiedzią na lukę w dotychczasowym systemie opieki społecznej i ochrony zdrowia. Bon Senioralny to usługa społeczna skierowana do Seniorów 75+ oraz ich aktywnych zawodowo rodzin.

Podstawowym celem Bonu Senioralnego jest zapewnienie opieki Seniorom 75+ w miejscu zamieszkania, ale to także rozwiązanie aktywizujące wszystkie strony włączone w ten projekt. Bon Senioralny wspiera aktywność zawodową rodziny Seniorów 75+, rozwój profesjonalnych usług opiekuńczych o charakterze niemedycznym, które dotychczas najczęściej funkcjonują w szarej strefie, a także aktywizację społeczności lokalnych. Bardzo ważnym ogniwem projektu są gminy, będące najbliżej swoich spoleczności lokalnych.Będą miały one bardzo dużą rolę w realizacji Bonu Senioralnego. 100proc. środków na pokrycie Bonu Senioralnego bedzie pochodziło z budżetu publicznego.

Kluczowym założeniem powodzenia tego projektu są konsultacje społeczne, środowiskowe, samorządowe. Autorzy Projektu są otwarci na wszystkie racjonalne opinie i uwagi, aby wraz z wejsciem w życie regulacji prawnych w zakresie realizacji Bonu Senioralnego, był on jak najlepiej przygotowany dla jego beneficjentów oraz interesariuszy.

 

Poniżej zostały zebrane najważniejsze informacje dot. programu BON SENIORALNY:

 

*Informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy o bonie senioralnym i obecnie nie mają jeszcze charakteru wiążącego.