Dr Wojewódka: „warto się zapisać do PPK, teraz gdy mamy początek 2023 i kilkunastoprocentową inflację”

„Warto się zapisać do PPK, teraz gdy mamy początek 2023 i kilkunastoprocentową inflację, zapisanie się do PPK czy właściwie pozwolenie na zapisanie nas do PPK jest dobrą decyzją”

„Nie ma dziś lokat bankowych oprocentowanych na poziomie inflacji. Tymczasem może się zdarzyć, że niektórzy, nie wszyscy, oszczędzający w PPK osiągną stopę zwrotu zbliżoną czy nawet porównywalną z inflacją”

 

To jedynie fragment rozmowy Doktora Marcina Wojewódki z Piotrem Skwirowskim dla Rzeczypospolitej

Przeczytaj całość artykułu już teraz, klikając w LINK