Kary za zachęcanie do wypisywania się z PPK

„Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Główna zmiana zakłada ogromne kary dla firm za namawianie swoich pracowników do rezygnacji z PPK” – pisze Wyborcza.
Dla dziennika zmiany komentują nasi eksperci:
„Zgodnie z przepisami sankcja karna za nakłanianie do rezygnacji może wynieść nawet do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń pracodawcy. W praktyce może to oznaczać, że pracodawcy, u których wiele osób zrezygnowało z PPK, powinni bardzo uważać, bo kary PIP będą bardzo dotkliwe” – mówi dr Antoni Kolek.
„Ustawodawca nie ogranicza PIP w zakresie możliwości pozyskiwania wiedzy oraz materiałów dowodowych, gdy zachodzi podejrzenie zachęcania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Oznacza to, że PIP może badać dokumenty, np. treść komunikacji od pracodawcy do pracowników (ulotki, treści na stronach internetowych), ale także przesłuchiwać pracowników czy pracodawcę na okoliczność zaistniałej sytuacji. W praktyce będzie zapewne podobnie jak w przypadku innych obszarów kontroli PIP – to inspektor po przeprowadzeniu postępowania będzie musiał podjąć decyzję, komu daje wiarę. Jeśli natomiast pracodawca nie będzie zgadzał się z decyzją PIP, to pozostaje mu droga sądowa do podważania aktywności inspekcji” – mówi dr Marcin Wojewódka.
CAŁY ARTYKUŁ DO PRZECZYTANIA TUTAJ