DGP: Pracujący emeryci przez pandemię tracą pracę częściej niż inni

Choć obecnie pobierający świadczenia emerytalne częściej niż inni ubezpieczeni tracą legalną pracę, to tego spadku nie można nazwać załamaniem – wynika z danych ZUS, do których dotarł DGP.

 

 

Zgodnie z informacjami organu rentowego w grudniu 2020 r. emerytury pobierało 6 mln osób. Spośród nich 777 tys. osób opłacało składki zdrowotne z tytułu aktywności ekonomicznej, w tym 502 tys. – składki na ubezpieczenia społeczne.
Emeryci opłacający tylko składki zdrowotne to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast ci, którzy płacą zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę zdrowotną, to przede wszystkim pracownicy i osoby zatrudnione na zleceniu – tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.
Dla porównania w grudniu 2019 r. emerytury pobierało 5,9 mln osób. Natomiast spośród nich 794 tys. emerytów opłacało składki zdrowotne z tytułu aktywności ekonomicznej, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 527 tys. emerytów. Dane dotyczące pracujących rencistów pokazuje infografika.
Gdy rozpoczynał się kryzys związany z epidemią, były obawy, że właśnie pracujący emeryci w pierwszej kolejności odczują negatywnie jego skutki. Dane pokazują, że choć w porównaniu z 2019 r. jest ich nieco mniej, spadek ten nie jest drastyczny – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Doktor Lasocki zwraca jednak uwagę, że co prawda spadek zatrudnionych emerytów nie jest duży, ale jest dwukrotnie większy niż spadek ubezpieczonych ogółem. – Można powiedzieć, że emeryci dwa razy częściej niż inni pracownicy tracą legalną pracę, ale tego spadku nie można nazwać załamaniem – zaznacza.

Tarcza i doświadczenie

Eksperci wskazują kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.
Oczywiście gospodarka została dotknięta epidemią, ale wiele instrumentów pomocowych jest związanych z utrzymaniem zatrudnienia, więc firmy nie zwalniają masowo pracowników, w tym także tych starszych – tłumaczy dr Antoni Kolek z Pracodawców RP.
Łukasz Kozłowski podkreśla, że w wielu branżach cały czas brakuje pracowników z doświadczeniem. Dlatego osoby, które odchodzą na emeryturę, są potem ponownie zatrudniane przez tę samą firmę i pobierają świadczenie i pensję. […]