W 2021 roku wzrosną limity wpłat do PPE, IKE i IKZE – Oskar Sobolewski dla Prawo.pl

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła wysokość limitów kwot, jakie uczestnicy będą mogli wpłacać do PPE, IKE i IKZE w 2021 roku. Wysokość tych limitów ulegnie zmianie w stosunku do 2020 roku, co jest powiązane z nową prognozą wynagrodzenia miesięcznego. W efekcie limit ten wzrośnie w porównaniu z 2020 r. o 96 zł w przypadku IKE, 38 zł – w przypadku IKZE i 144 zł – w przypadku PPE.

 

Chodzi o obwieszczenia, jakie 17 listopada 2020 r. podpisała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Mianowicie:

  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057),
  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1058)
  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1059).

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – będą wyższe i wyniosą 1.8-krotności,  a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE. W przypadku PPE limit zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4.5-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

 

Jakie będą limity w przyszłym roku

Wysokość limitów wpłat w 2021 r.:

  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego „zwykłe IKZE”(IKZE) wyniesie 6.310,80 zł.
  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność (IKZE) wyniesie 9.466,20 zł.
  • na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 15.777 zł.
  • odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 23.665,50 zł.

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są coraz wyższe, co jest powiązane z wciąż rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, co stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów (w 2020 r. wynosiło ono 5227 zł, a w  2021 r. ma wynieść 5259 zł). Oznacza to, że limit kwot, jakie uczestnicy będą mogli wpłacić w przyszłym roku oszczędzając na swoją emeryturę wzrośnie o 96 zł w przypadku IKE, 38 zł w przypadku IKZE i 144 zł w przypadku PPE. […]

Czytaj dalej […]

 

Oskar Sobolewski ekspert Instytutu Emerytalnego