RAPORT: Wyzwania emerytalne wobec COVID-19. Rekomendacje ekspertów w obszarze zabezpieczenia społecznego wobec następstw kryzysu spowodowanego koronawirusem COVID-19

Zapraszamy do lektury najnowszego opracowania ekspertów Instytutu pt. Wyzwania emerytalne wobec COVID-19. Rekomendacje ekspertów w obszarze zabezpieczenia społecznego wobec następstw kryzysu spowodowanego koronawirusem COVID-19.

 

Od Autorów:

Niespodziewane uwarunkowania społeczne i gospodarcze determinują konieczność podjęcia realnych działań w obszarze zabezpieczenia społecznego. Polski system zabezpieczenia społecznego nie działa w próżni, a podejmowane w ostatnich latach decyzje polityczne związane z oderwaniem wysokości świadczeń od odprowadzanych składek spowodowały wzrost wrażliwości systemu na szoki społeczne i kryzysy ekonomiczne.

Przedstawione w publikacji kierunkowe rozwiązania obejmują działania krótkookresowe tzn. do końca 2022 roku oraz działania o charakterze długookresowym.

Intencją autorów niniejszego opracowania jest przedstawienie pakietu szybkich
do podjęcia i zdecydowanych działań, które pozwolą na dostosowanie do nowych realiów oraz stworzą możliwości do powrotu gospodarki na tor wzrostu.

 

[Kliknij aby pobrać]