Środki z IKE będzie można wypłacić – rozmowa z dr. Antonim Kolkiem dla #DGP

Środki z IKE będzie można wypłacić – rozmowa z dr. Antonim Kolkiem dla #DGP

System emerytalny oparty na trzech filarach przetrwał 20 lat. Oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych miały być ważnym elementem świadczenia na starość. Jakie korzyści będziemy mieć z możliwości wyboru, czy chcemy swoje środki przekazać do ZUS albo IKE?   Dr Antoni Kolek prezes zarządu Instytutu Emerytalnego w Warszawie, doradca ds. ubezpieczeniowych Pracodawców RP Polski system emerytalny zakłada, że ze zgromadzonych składek wypłacane są świadczenia i nie podlegają one dziedziczeniu. Mechanizm tenWięcej oŚrodki z IKE będzie można wypłacić – rozmowa z dr. Antonim Kolkiem dla #DGP[…]