Konferencja Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju już 20 września 2018 r. Zapraszamy do udziału!

20 września 2018 r. zapraszamy na Konferencję, pt. „Kapitał i Instrumenty Rozwoju”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Emerytalny. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo poniżej.
 

Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju

REJESTRACJA ( 9:00 – 10:00 )

10:00-10:10 Otwarcie Konferencji

Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

10:10-10:30 Wystąpienie Patrona Honorowego

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP
Rola pracodawców i przedsiębiorców w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – w trakcie uzgadniania

10:30-10:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.; Strategia współpracy instytucji rozwoju w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju – w trakcie uzgadniania

10:45 – 12:15 I PANEL  

Polski Fundusz Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne – pracodawcy i przedsiębiorcy jako kluczowi partnerzy w procesie budowania kapitału

1. Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Praktyczne rozwiązania finansowe i poza finansowe dla firm, rozwój innowacji, finanse na start i wzrost (w trakcie uzgadniania)
2. Dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. K.; Pracownicze Plany Kapitałowe – III filar – wybrane wyzwania nowego systemu
3. Dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Spodziewana oferta produktowa podmiotów rynkowych w zakresie PPK
4. KGHM Polska Miedź SA; Doświadczenia z realizacji programu PPE w KGHM Polska Miedź S.A. – w trakcie uzgadniania

PRZERWA (12:15 – 12:30)

12:30 – 13:45 II PANEL

Akademia Finansów Financial Solutions
Wprowadzenie: Tomasz Iwaniec – Właściciel, Financial Solutions Zagłębie Miedziowe oraz TargiBiznesu.pl

1. Rafał Jodko – Prezes Zarządu RRJ Group; Jak zapewnić efektywność grupowych programów pracowniczych.
Budowa i zarządzanie systemami motywacyjnymi w firmach. Propozycja innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców.
2. Krzysztof Morawski – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w Union Investment TFI;
Doradztwo inwestycyjne w firmie – koszt czy korzyść?

13:45 – 14:05 Prezentacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
PZU SA

Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA;
Doświadczenia ze współpracy przy realizacjach programów PPE i PPK

LUNCH (14:05 – 14:45)

III PANEL 14:45– 16:00

PPK, PPE – konsekwencje zmian w systemie, korzyści dla uczestników, możliwe kierunki działania – panel dyskusyjny

Moderator: dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Wprowadzenie: System emerytalny: diagnoza i wyzwania

1. Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
2. Przedstawiciel KGHM S.A. (w trakcie uzgadniania)
3. Bogusław Szarek – I Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”; Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA
4. Dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.
5. Dr Sebastian Jakubowski – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
6. Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA
7. Dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa we Wro

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.