#RZECZPOSPOLITA: Pracodawcy zadowoleni z PPE – komentarz dr. Marcina Wojewódki

RZECZPOSPOLITA: Przed wprowadzeniem PPK przedsiębiorcy doceniają programy dobrowolne. Aż 70 proc. średnich firm, w których funkcjonują Pracownicze Programy Emerytalne, jest z nich zadowolonych.

 

Tylko 8 proc. firm prowadzi PPE, ale 18 proc. z tych, które ich nie mają, rozważa założenie – wynika z badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie Union Investment TFI, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Badanie przeprowadzone w marcu 2018 r. objęło 301 osób pełniących funkcje dyrektorów finansowych lub zbliżone.

 

Źródło: www.rp.pl

 

U nielicznych zarządzających, w których firmach PPE funkcjonują, pracownicy są zadowoleni z programu – deklaruje to aż 91 proc. respondentów. Z perspektywy pracodawcy PPE również były odbierane pozytywnie – 70 proc. respondentów jest z nich zadowolonych. – Wyniki badania pokazują przede wszystkim, że pracodawcy, którzy z różnych powodów zdecydowali się na założenie kiedyś PPE, dobrze na tym wyszli – ocenia dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Pracodawcy doceniają, że PPE podnoszą poziom oszczędności pracowników oraz zwiększają ich satysfakcję i lojalność, a także to, że pozwalają firmie stać się bardziej konkurencyjną na rynku. – Może to być bardzo istotne, zwłaszcza w branżach narażonych na deficyt specjalistów – uważa Adam Lipka-Bebeniec, dyrektor regionalny ds. klientów indywidualnych Union Investment TFI.

Za główną wadę PPE uważane są koszty związane z obsługą (28 proc. wskazań) i prowadzeniem (21 proc.) programu. […]

Czytaj dalej […]