Eksperci Instytutu Emerytalnego wzięli udział w debacie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. „System emerytalny w Polsce – szanse, zagrożenia, perspektywy”

W dniu 1 grudnia 2017 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się debata pt.  „System emerytalny w Polsce – szanse, zagrożenia, perspektywy”  zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, której patronami byli PZU, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy oraz Instytut Emerytalny.

Podczas debaty dyskutowano m.in. o problemach związanych z:

  • przewidywanym w przyszłości obniżeniem poziomu zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez publiczny system emerytalny w Polsce,
  • nowotworzonymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), współfinansowanymi przez państwo, pracodawców oraz pracowników,
  • czynnikami wpływającymi na skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych oraz
  • produktami oszczędnościowymi i inwestycjami przeznaczonymi do gromadzenia długoterminowych oszczędności.

 

W dyskusji udział wzięli naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w kraju. Instytut Emerytalny reprezentowali dr Antoni Kolek, który wystąpił z prezentacją nt. obecnego stanu systemu emerytalnego w Polsce oraz dr Marcin Wojewódka, który zaprezentował nowoplanowane Pracownicze Plany Kapitałowe jako quasi-obowiązkowe zakładowe systemy emerytalne w Polsce.

Więcej informacji: http://www.pte.pl/