Miniona kadencja Senatu – ważne debaty IE

W minionej kadencji Senatu we współpracy z senatorką Agnieszką Kołacz-Leszczyńską i posłanką Joanną Frydrych organizowaliśmy ważne debaty dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego w korelacji z bieżącymi trendami demograficznymi. W dyskusjach uczestniczyli dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka.

18 maja 2021 r. odbyła się debata na temat reformy systemu świadczeń społecznych i emerytalnych, zorganizowana przez Instytut Emerytalny pod patronatem Marszałka Senatu RP. Jej celem było omówienie problemów związanych z tymi świadczeniami w Polsce, a także wskazanie niezbędnych rozwiązań legislacyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo emerytalne Polek i Polaków.

22 czerwca 2021 r. odbyła się druga z cyklu debat dotyczących systemu emerytalnego w Polsce, zorganizowana przez Instytut Emerytalny pod patronatem Marszałka Senatu RP. W jej trakcie eksperci i zaproszeni goście dyskutowali, jak wygląda długoterminowe oszczędzanie Polaków na emeryturę, w jaki sposób budować kapitał emerytalny, jakie tworzyć regulacje prawne, aby więcej osób chciało oszczędzać.

 

27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia z cyklu debat poświęconych reformie systemu świadczeń społecznych i emerytalnych w Polsce, zorganizowana przez Instytut Emerytalny pod patronatem Marszałka Senatu RP. Tym razem eksperci i zaproszeni goście dyskutowali o tym, jakie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych stanowiłyby wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Na ostatniej z cyklu debat, która odbyła się 12 października 2021r., wypracowano konkretne rekomendacje. Są to m.in. uproszczenie systemu emerytalnego, wprowadzenie dodatku wdowiego, zmiany w administracji systemu ubezpieczeń społecznych, likwidacja „głodowych emerytur”, dywersyfikację portfela oszczędności, zerwanie z mitem bezpiecznego oszczędzania, wprowadzenie szerokiej edukacji ekonomicznej.