Agnieszka Jaworska-Martycz o wynikach PPK

Według najnowszych danych z PPK ponownie wypisało się prawie 7 milionów osób. Po autozapisie aktywa PPK szacowane są na 14,9 mld zł (wartość aktywów netto na 26 kwietnia). Instytucje finansowe prowadzące rachunki w ramach PPK wypracowały 0,85 mld zł zysku.

Raport komentuje nasza ekspertka Agnieszka Jaworska-Martycz:

„Przedstawione dziś przez PFR statystyki po pierwszym w historii autozapisie PPK, pokazują, że nadal Pracownicze Plany Kapitałowe nie są powszechnym rozwiązaniem, które powinno wspierać budowanie długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków. Pomimo ogromnych nakładów na komunikację i promocję PPK, nieco ponad 40% zatrudnionych w Polsce, i to przede wszystkim w gronie dużych pracodawców prywatnych, korzysta z Planu. W przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, których uczestnictwo w PPK wynosi niespełna 25%. To oznacza, że emerytalne status quo osób najniżej uposażonych pozostaje bez zmian. Co zatem jest tego przyczyną i jak ten stan zmienić? To pytania, które wymagają jak najszybszej odpowiedzi i konkretnych rozwiązań.”