Rzeczpospolita: PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej – komentuje Oskar Sobolewski

Na rachunkach uczestników PPK pojawiły się spadki. – To efekt dekoniunktury na rynkach finansowych. I nic nadzwyczajnego w programach długoletnich – uspokajają eksperci.

Wojna, inflacja, rosnące stopy procentowe oraz ogólna duża niepewność przekładają się na przeceny na rynkach finansowych. Tracą akcje i obligacje. To oznacza gorsze wyniki różnego rodzaju inwestycji finansowych.

Spadki nie omijają oszczędności gromadzonych w programie pracowniczych planów kapitałowych. Gromadzone tu pieniądze lokowane są w funduszach zdefiniowanej daty. To fundusze, które oszczędności uczestników PPK inwestują głównie w akcje i w obligacje. Poziom ryzyka inwestycji uzależniają przy tym od wieku uczestnika. W przypadku młodszych uczestników inwestują odważniej albo mówiąc fachowo – agresywniej. Im uczestnik starszy, tym polityka inwestycyjna funduszu ostrożniejsza, bardziej zachowawcza. U młodszych przeważają akcje, u starszych obligacje.

Każdy pracownik biorący udział w programie zostaje automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia, a raczej przybliżonego momentu osiągnięcia 60 lat. Jeśli więc ktoś ma osiągnąć ów wiek na przykład w 2030 r., zostaje zapisany do FDZ 2030.

Straty krótkoterminowe

Od pewnego czasu uczestnicy PPK sygnalizują, że na swoich rachunkach widzą straty. Potwierdzają to dane. Z wyliczeń firmy analitycznej analizy.pl wynika, że w kwietniu fundusze zdefiniowanej daty straciły średnio od 4 do przeszło 7 proc. I to nie pierwszy taki miesiąc w tym roku.

– Tegoroczne straty sprowadziły roczne wyniki pod kreskę, tylko kilka funduszy notuje w tym horyzoncie dodatni wynik – zauważają analizy.pl. W horyzoncie dwuletnim wyniki są zdecydowanie dodatnie. – Obecne spadki dotyczą wszystkich, którzy inwestują, czy to w akcje, czy w obligacje – mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który nadzoruje funkcjonowanie PPK.

– Obecnie wyniki zarówno w PPK, jak i innych produktach inwestycyjnych są na minusie. Bez względu na to, czy oszczędzamy na krajowym, czy zagranicznym rynku, wiele funduszy notuje straty – przyznaje Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. […]

Czytaj dalej […]