PPK – czy każdy uczestnik będzie musiał mieć adres e-mail? – dr Marcin Wojewódka

Czy każdy uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie musiał mieć swój własny adres w poczcie elektronicznej? – redaktor Robert Lidke rozmawia z radcą prawnym dr. Marcinem Wojewódką na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Robert Lidke: Czy warunkiem koniecznym uczestniczenia pracownika w programie Pracownicze Plany Kapitałowe jest podanie przez niego swojego  adresu e-mail?

 

dr Marcin Wojewódka: Ustawa o PPK wymaga wskazania wśród danych identyfikujących uczestnika  także jego adresu mailowego. Ale nie jest to warunek niezbędny do uruchomienia członkostwa pracownika w programie PPK. Zapisanie przez pracodawcę pracownika do PPK i jednoczesne podanie jego niekompletnych danych, np.  adresu mailowego czy nr telefonu będzie skuteczne i ważne.

Jednak brak tych danych może powodować pewne problemy techniczne, transakcyjne. Na przykład temu uczestnikowi PPK nie będzie można doręczyć pliku elektronicznego, który usługodawca powinien  mu dostarczyć. Spodziewam się, że usługodawca będzie przedstawiał pracodawcy formularz do wypełnienia z danymi uczestników, i że będzie tam wskazany do podania adres mailowy.

 

dr Marcin Wojewódka
Kliknij, by przejść do pełnej treści wywiadu