Zniesienie limitu 30-krotności – informacja prawna

 

INFORMACJA  PRAWNA

ZNIESIENIE LIMITU 30-KROTNOŚCI
ROZPRAWA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM
W PRZEDMIOCIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie stwierdzenia konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa znosząca limit 30-krotności), stwierdzając że ustawa jest NIEZGODNA z Konstytucją.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nowelizacja ustawy znosząca limit 30-krotności nie stanie się częścią porządku prawnego.

W związku z powyższym limit 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązuje bez zmian.