Warsztat: Pracownicze Programy Emerytalne – alternatywa dla pracodawców

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie odbędzie się warsztat pt. Pracownicze Programy Emerytalne – alternatywa dla pracodawców organizowany przez INFOR. Warsztaty poprowadzą eksperci Instytutu Emerytalnego, dr Marcin Wojewódka, mec. Adrian Prusik oraz dr Maciej Balcerowski.

Poniżej znajdą Państwo agendę Warsztatu.

9:30 – 10:00
Rejestracja Gości

10:00
Rozpoczęcie

SESJA I

 • System emerytalny – stan obecny i czekające nas wyzwania
 • Formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę IKE, IKZE, PPE
 • Pomysł wprowadzenia PPK oraz jego konsekwencje dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę
 • Praktyka rynkowa PPE w latach 1998-2018
 • Rynek dostawców PPE w 2018 roku
Przerwa kawowa
SESJA II
 • Schemat prawny tworzenia i funkcjonowania PPE
 • Założenie PPE oraz umowy składające się na PPE
 • Rola reprezentacji pracowników w PPE
 • Składki do PPE
 • Co się dzieje ze środkami wpłacanymi do PPE
Lunch
SESJA III
 • Nadzór państwa nad tworzeniem i zarządzaniem PPE
 • Wycofanie środków z PPE
 • Obowiązki oraz ryzyka dla pracodawców związane z PPE
 • Relacja między PPK a PPE
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 15:00
Zakończenie
Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.