Konferencja dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych

W dniu 27 marca br. w sali budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Pracowniczym Planom Kapitałowym. Tematem przewodnim konferencji były: „Pracownicze Plany Kapitałowe jako mechanizm upowszechnienia długoterminowego oszczędzania i dodatkowego dochodu obywateli w okresie emerytalnym”.

 

Podczas spotkania wystąpili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Giełdy, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także eksperci zajmujący się systemem emerytalnym, długoterminowym oszczędzaniem oraz polityką społeczną. Z ramienia Instytutu Emerytalnego udział w konferencji wziął dr Marcin Wojewódka, Wiceprezes Instytutu, który wystąpił w panelu pt. Potencjał rozwoju PPK w Polsce: rola pracodawców i instytucji obsługujących w tworzeniu planów kapitałowych w zakładach pracy.