Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy pt. Akademia PPK. Projekt ten powstał na bazie opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 r. projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku siódmym została omówiona problematyka dziedziczenia środków i ich podział w razie śmierci uczestnika w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy pt. Akademia PPK. Projekt ten powstał na bazie opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 r. projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku ósmym została omówiona problematyka podziału zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 9 – Podatki w PPK

Odcinek 9 – Podatki w PPK

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy pt. Akademia PPK. Projekt ten powstał na bazie opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 r. projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku dziewiątym została omówiona problematyka podatków w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy pt. Akademia PPK. Projekt ten powstał na bazie opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 r. projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku dziesiątym została omówiona problematyka zwrotu środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać