Społeczna odpowiedzialność

  • Ekspercka działalność lobbystyczna oraz dostarczanie wiedzy na potrzeby działalności politycznej.
  • Opiniowane bądź opracowywanie dokumentów w procesie legislacyjnym, doradztwo w procesie stanowienia prawa w obszarze systemu zabezpieczenia emerytalnego.
  • Bieżące aktywne komentowanie wydarzeń w obszarze systemu zabezpieczenia emerytalnego (prasa, radio, telewizja, Internet).