Doradztwo

  • Doradztwo w obszarze tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych.
  • Prowadzenie szkoleń dla pracodawców, prawników, działów HR z obszaru Pracowniczych Planów Kapitałowych lub innych form III filara.
  • Opiniowanie pomysłów własnych oraz konkurencji.
  • Sporządzanie opinii analiz oraz zleconych badań.
  • Przygotowywanie bądź opiniowanie programów.