O nas

Instytut Emerytalny to niezależny Think tank skupiający ekspertów zajmujących się systemem
emerytalnym, ubezpieczenia oraz długoterminowym oszczędzaniem.

Dlaczego?

Pomimo istotnego znaczenia emerytur i funduszy emerytalnych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i
władz publicznych, a także pomimo szerokiego zainteresowania kwesfami związanymi z
długoterminowym oszczędzaniem oraz sprawami emerytalnymi, nie było dotychczas ośrodka
poświęconego wyłącznie zabezpieczeniu emerytalnego.

Misja

Zadaniem Instytutu Emerytalnego jest podejmowanie wysokiej jakości badań we wszystkich dziedzinach
związanych z zabezpieczeniem emerytalnym i długoterminowym oszczędzaniem, rozpowszechnianie
wyników tych badań w debacie publicznej współtworzenie międzynarodowej sieci badaczy emerytur z
różnych dyscyplin, a także doradztwo dla sektora rynkowego, pracodawców i władz publicznych.