Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku dziesiątym została omówiona instytucja zwrotu środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 9 – Podatki w PPK

Odcinek 9 – Podatki w PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215). W odcinku dziewiątym zostały omówione podatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Odcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku ósmym została omówiona problematyka podziału zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument,Więcej oOdcinek 8 – Podział zgromadzonych środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa[…]

Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku siódmym została omówiona problematyka dziedziczenia i podziału środków w razie śmierci uczestnika PPK w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, abyWięcej oOdcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK[…]

Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku szóstym zostały omówione umowy zawierane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, aby pobrać

Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku piątym została omówiona problematyka inwestowania środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, aby pobrać  

Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku czwartym została omówiona problematyka wyboru usługodawcy w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.     Kliknij dokument, aby pobrać  

Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku trzecim zostały omówione obowiązki pracodawcy w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać  

Odcinek 2 – Wycofanie środków z PPK

Odcinek 2 – Wycofanie środków z PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. W odcinku drugim została omówiona problematyka wycofania środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Kolejne odcinki wkrótce na naszych stronach. Zapraszamy do lektury.   Kliknij dokument, aby pobrać